Engleski Njemački
 
 
Osvježite izgled vašeg lica i pomladiti pripreme vrhunskog kvaliteta, sa sigurnim tretmane.
   
 

Oralna hirurgija je grana stomatologije koja podrazumeva hirurško lječenje oboljenja zuba i mekih tkiva usne duplje.

Prije svake hirurške intervencije, hirurg objasni pacijentu šta treba da se uradi i kako će ta intervencija da izgleda. Pacijent popunjava preoperativni upitnik i dogovara se o terminu zakazane intervencije. Nakon toga dobija odštampana uputstva kako da se pripremi za operaciju i kako da postupi poslije intervencije.
Sve intervencije se rade u lokalnoj anesteziji i potpuno su bezbolne.

U našoj ordinaciji radimo slijedeće oralno hirurške intervencije:
1. Vađenje zuba i zaostalih korjenova – jednostavna, komplikovana i hirurška vadjenja.
2. Apikotomije i cistektomije – odstranjivanje vrha korjena zuba i okolnog bolesnog tkiva. Uzroci mogu biti mnogobrojni: periapikalni procesi koji se konzervativno ne mogu izliječiti, prelomljeni djelovi igle u korjenu, ciste, krivi put (fousse route) i prelomi u apikalnoj trećini korjena.
3. Impaktirani i retinirani zubi, koji ne mogu da izniknu zbog mehaničke prepreke ili nisu izrasli zbog drugih uzroka: pogrešan smjer uzdužne osovine zuba, predubok položaj zametka, patološki procesi, hereditarni uzroci, pomanjkanje impulsa rasta. Najčešce su to umnjaci (osmice) u gornjoj i donjoj vilici, a mogu biti i očnjaci.
4. Pretprotetska hirurgija – fiziološki i patološki procesi na viličnom grebenu i mekim tkivima mogu uzrokovati loše anatomske i fiziološke odnose i stvoriti nepovoljne uslove za nošenje protetskog rada ili ga sasvim onemogućiti. Tada se hirurškim putem odstranjuju nepravilnosti i dobijaju dobri uslovi na viličnom grebenu i mekim tkivima. Te operacije su: nivelacija alveolarnog grebena, plastika vestibularne brazde, odstranjivanje hipertroficnog mekog tkiva i reinplantacije.

5. Frenulektomija (uklanjanje resice).

6. Implantati.

7. Zatvaranje oroantralnih komunikacija (sinusa).

 

 

Design by Alfa Plus Doboj. All rights reserved. Coprithing 2013.